<div align="center"> <h1>Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w Sieradzu</h1> <h3>Strona Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w Sieradzu</h3> <p>studia, uniwersytet, sieradz, ekonomia, socjologia, studia zaoczne, uniwersytet łódzki</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://a.aplus.pl/sieradz" rel="nofollow">http://a.aplus.pl/sieradz</a></p> </div>